Thursday, 31 January 2008

New Blog Newydd

My apologies for technical difficulties which have resulted in my blog being off-line during the past week or so.

Ymddiheuriadau am broblemau technegol diweddar sydd wedi golygu nad yw fy mlog wedi bod ar-lein am ryw wythnos.

No comments: